Materiały z konferencji wojewódzkich

„PO – Moc”, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w placówce – 26.02.2020 r.

 

Materiały z konferencji:

 1. Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Oczekiwania i rzeczywistość szkolna – Regina Korzeniowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 2. Każde dziecko jest wyjątkowe, czyli jak uczyć, by każdy uczeń odniósł sukces? – Beata Nadarzyńska, Wydawnictwo WSiP
 3. Wdrażanie zaleceń z opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w codziennej pracy z uczniem dyslektycznym i dyskalkulicznym – Anna Piwońska-Cieślik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
 4. Podwójnie wyjątkowi, nieszablonowi, nieodkryci. Jak odpowiadać na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów? – Ewa Kosiarek, dyrektor Akademii Twórczego Nauczyciela w Otwocku
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wspieranie rozwoju dziecka – Anita Bembnowicz-Matuszewska, nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kożuchowie
 6. Dziecko, terapeuta, rodzice – droga przebyta wspólnie, zadania do wykonania – Aleksandra Feler, nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowej Soli
 7. Zastosowanie metody Warnkego w terapii logopedycznej – Barbara Wziętek, nauczycielka Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze
 8. Elementy programowania w edukacji matematycznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem mat edukacyjnych i ozobotów – Barbara Trela, nauczycielka Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze
 9. Nowoczesne technologie w nauce i zabawie – wirtualna koszulka i wirtualna gazetka – Grzegorz Golański, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers w Gdańsku

 

Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – 26.11.2019 r.

 

Materiały z wykładów plenarnych:

 1. Efektywna promocja zdrowia psychicznego w przedszkolu i szkole – Adrianna Ruszkowska
 2. Jak pozyskiwać fundusze na realizację projektów prozdrowotnych? – Władysław Kondras
 3. Jak osiągnąć sukces i zdobyć certyfikat? – podstawowe kroki – Marta Rosolska
 4. Programy rekomendowane przez PCK – Paulina Grzesiowska-Nowak
 5. Programy rekomendowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze – Joanna Adamczyk
 6. Miejskie Przedszkole Promujące Zdrowie nr 34 w Zielonej Górze – Renata Rogacewicz i Karolina Michalska
 7. Miejskie Przedszkole Promujące Zdrowie nr 11 w Zielonej Górze – Iwona Mierzejewska, Ewa Żółtańska i Jolanta Pluskota
 8. Przedszkole Promujące Zdrowie w Bytomiu Odrzańskim – Renata Lenart, Beata Perlak i Agnieszka Świętoń
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu – Danuta Urban i Anna Krych
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie – Ryszard Ratajczak i Monika Skorupińska

 

II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – 19.10.2019 r.

 

Materiały z wykładów plenarnych:

 1. Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach – prof. dr hab. Maciej M. Sysło, UMK w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski
 2. O rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów – dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński

Linki do filmów:

 1. Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach – prof. dr hab. Maciej M. Sysło, UMK w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski
 2. O rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów – dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński

 

Konferencja nauczycieli języków obcych – Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom – 27.09.2019 r.

 

Materiały z konferencji:

 1. Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się (fragment) – red. Marzena Żylińska
 2. Szkoła bez ocen – Jarosław Durszewicz
 3. O roli nauczyciela w kreowaniu szkolnej rzeczywistości uczniów – Agnieszka Pytkowska

 

Konferencja z okazji 20-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Lubuskiem – 25.04.2019 r.

 

Prezentacje:

 1. Katarzyna Komoszewska – prezes Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rozwój dzieła w Polsce
 2. Jolanta Radczyc – trener SdRiW – Historia Szkoły w Lubuskiem. Dobre praktyki na bazie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

 

Rzeczywistość – 4.0 jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do nadchodzących zmian? – 2.04.2019 r.

Filmowa relacja z konferencji

 

I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… – 14.03.2019 r.

 

Prezentacje:

 1. Matematyka i wybory – dr Andrzej Dąbrowski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. „Muszę” zabija „chcę” – kilka słów o odpowiedzialności na lekcji matematyki – Iwona Musiał, Zespół Szkół w Ozimku
 3. A może by tak inaczej? Nowa jakość w uczeniu się i nauczaniu matematyki – Bogusława Wiśniewska, Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.
 4. Jak poskromić królową? O tym, jak na lekcji matematyki pobudzać naturalne procesy uczenia się – Katarzyna Rubiś, Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
 5. Jak pobudzić ucznia do działania na lekcji matematyki? – Kamila Szrajber, Jakub Jaskuła, Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze

Linki do filmów:

 1. Matematyka i wybory – dr Andrzej Dąbrowski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Matematyka psychodeliczna – dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów Twórczo, inspirująco, nowocześnie… – 12.03.2019 r.

 

Prezentacje:

 1. Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Retoryka na co dzień i od święta – dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
 3. Jak oswoić egzaminacyjny stres – dr Anita Famuła-Jurczak, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 4. Inspirować, nie blokować! O sposobach rozwijania uczniowskiej kreatywności – Danuta Andrynowska-Chruściel, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie
 5. Garść pomysłów na lekcje powtórzeniowe – Irena Sauter, Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim

Linki do filmów:

 1. Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 2. Retoryka na co dzień i od święta – dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

 

Skip to content