Sieci współpracy i samokształcenia

W naszym Ośrodku nauczyciele konsultanci, jak również nauczyciele doradcy metodyczni, prowadzą sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli/szkół/placówek oświatowych.
Celem funkcjonowania naszych sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Spotkania sieci odbywają się stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo i działają jako forum wymiany doświadczeń. Dzięki temu każdy nauczyciel ma możliwość aktywnego udziału w tworzeniu lepszych praktyk edukacyjnych, co prowadzi do doskonalenia procesu nauczania i uczenia się.

  • Samokształcenie
  • Wymiana doświadczeń
  • Wzajemne uczenie się
  • Współpraca
  • Wzajemne wsparcie
1 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/024 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – jak pracować w grupie zróżnicowanej?
Kurs: 2024/2025/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wczesnoszkolni przy kawie
Kurs: 2024/2025/1/026 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
4 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – zainspirujmy się
Kurs: 2024/2025/1/027 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
5 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Polonistyczny networking.
Kurs: 2024/2025/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
6 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Kurs: 2024/2025/1/029 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
7 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/030 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
8 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych – efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Kurs: 2024/2025/1/031 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
9 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych
Kurs: 2024/2025/1/032 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
10 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
Kurs: 2024/2025/1/033 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
11 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2024/2025/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
12 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka niemieckiego
Kurs: 2024/2025/1/035 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
13 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii
Kurs: 2024/2025/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
14 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody i biologii
Kurs: 2024/2025/1/037 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
15 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii i przyrody
Kurs: 2024/2025/1/038 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
16 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki
Kurs: 2024/2025/1/039 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
17 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki i edukacji informatycznej
Kurs: 2024/2025/1/040 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
18 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/041 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
19 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów artystycznych
Kurs: 2024/2025/1/042 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
20 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa – Jak zainspirować ucznia do uczenia się?
Kurs: 2024/2025/1/043 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
21 Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów szkół i placówek oświatowych
Kurs: 2024/2025/1/044 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
22 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Kurs: 2024/2025/1/045 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
23 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców zawodowych
Kurs: 2024/2025/1/046 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
24 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkoły podstawowej – entuzjastów TIK
Kurs: 2024/2025/1/047 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
25 PROJEKTOWNIK – sieć współpracy i samokształcenia dla pasjonatów metody projektu w edukacji
Kurs: 2024/2025/1/048 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
26 Sieć współpracy i samokształcenia – wielokulturowa klasa – jak wzmacniać pozytywne procesy grupowe?
Kurs: 2024/2025/1/049 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
27 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli OK
Kurs: 2024/2025/1/050 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
28 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych – prowadzenie obserwacji lekcji – teoretycznie i praktycznie
Kurs: 2024/2025/1/051 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
29 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych – ocenianie uczniów – teoretycznie i praktycznie
Kurs: 2024/2025/1/052 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
30 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół zawodowych
Kurs: 2024/2025/1/053 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
31 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Kurs: 2024/2025/1/054 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
32 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego
Kurs: 2024/2025/1/055 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
33 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów specjalnych
Kurs: 2024/2025/1/056 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna

 

Skip to content