Sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy

1 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2019/2020/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
2 Spotkanie sieci nauczycieli realizujących podstawę programową filozofii i/lub etyki
Kurs: 2019/2020/1/180 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
3 Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB
Kurs: 2019/2020/1/190 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
4 Sieć współpracy realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/262 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
5 Sieć nauczycieli wychowania fizycznego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/273 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
6 Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/278 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
7 Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/279 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
8 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/286 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
9 Sieć współpracy nauczycieli plastyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/287 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
10 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/292 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
11 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/293 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
12 Sieć nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/297 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
13 Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/298 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
14 Sieć współpracy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/302 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
15 Sieć współpracy nauczycieli muzyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/307 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
16 Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/313 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
17 Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Jestem nauczycielem XXI wieku   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/314 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
18 Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/315 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
19 Sieć współpracy nauczycieli informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/321 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
20 Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, przyrody w szkołach podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/327 Nabór trwa
Liczba godzin: 3