Sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy

1 Sieć nauczycieli realizujących nową podstawę programową etyki i /lub filozofii
Kurs: 2018/2019/1/086 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
2 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2018/2019/1/101 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
3 Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB
Kurs: 2018/2019/1/114 Nabór trwa
Liczba godzin:
4 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Kurs: 2018/2019/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 4