DYREKTOR

 

Marzena Pulik-Sowińska

M.Pulik-Sowinska@odn.zgora.pl
nauczyciel konsultant, coach VCC, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, kwalifikacje w zakresie: nauczania języków obcych, organizacji i zarządzania oświatą
pokój 209 – I piętro; tel. (68) 328 64 21

dyrektor ODN przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji: w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

konsultacje z zakresu:

 • zarządzania szkołą/placówką;
 • doskonalenia i dokształcania nauczycieli języków obcych;
 • metodyki nauczania języków obcych;
 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • coachingu dla nauczycieli/kadry kierowniczej szkół i placówek.

WICEDYREKTOR

 

Edyta Paczkowska E.Paczkowska@odn.zgora.pl
nauczyciel konsultant, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, coach VCC, pedagog, kwalifikacje w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, przyroda, zarządzanie szkołą i placówką oświatową oraz pozyskiwanie i rozliczanie funduszy Unii Europejskiej
pokój 207 – I piętro; tel. (68) 328 64 25

konsultacje z zakresu:

 • zarządzania szkołą/placówką;
 • organizacji i realizacji kształcenia specjalnego uczniów;
 • organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • socjoterapii dzieci i młodzieży;
 • działań profilaktyczno-wychowawczych w obszarze szkoły i zespołu klasowego;
 • realizacji programu – Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promująca Zdrowie;
 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • terapii pedagogicznej;
 • realizacji podstawy programowej z przyrody.

SEKRETARIAT DYREKTORA

Jolanta Rotkis

pokój 209 – I piętro;

tel. (68) 328 64 21; fax (68) 328 64 24; poczta@odn.zgora.pl

Skip to content