DYREKTOR

Lidia Bugiera

L.Bugiera@odn.zgora.pl
nauczyciel konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka rosyjskiego, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator oke, coach VCC
pokój 209 – I piętro; tel. (68) 328 64 21

dyrektor ODN przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10.00-14.00

konsultacje z zakresu:

 • doskonalenia i dokształcania nauczycieli języków obcych;
 • uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;
 • metodyki nauczania języków obcych;
 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • współpracy i pracy zespołowej nauczycieli;
 • coachingu dla nauczycieli/ kadry kierowniczej szkół i placówek;
 • edukacji dorosłych.

WICEDYREKTOR

Hanna Grytczuk

H.Grytczuk@odn.zgora.pl
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, lider zespołu egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego (blok matematyczno-przyrodniczy)
pokój 207 – I piętro, tel. (68) 328 64 25

konsultacje z zakresu:

 • projektowania działań doskonalących jakość pracy szkoły;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzenia kontroli i ewaluacji wewnętrznej;
 • doskonalenia kompetencji kierowniczych dyrektorów szkół;
 • tworzenia dokumentacji pracy placówki;
 • organizowania i prowadzenia międzyszkolnych badań osiągnięć uczniów.

SEKRETARIAT DYREKTORA

Jolanta Rotkis

pokój 209 – I piętro;

tel. (68) 328 64 21; fax (68) 328 64 24; poczta@odn.zgora.pl