Faktury VAT za formy doskonalenia

W celu uzyskania faktury VAT proszę o wybranie z poniższych linków odpowiedniego rodzaju potrzebnej faktury, następnie wypełnienie zamieszczonego formularza (wszystkie pola wymagane) i przesłanie (do wyboru):

  1. drogą elektroniczną na adres: faktury@odn.zgora.pl
  2. faxem na nr (68) 328 64 24
  3. pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra
  4. dostarczenie osobiście do działu księgowości p. 202

Dla placówek – aby otrzymać fakturę VAT za kurs należy wystąpić z żądaniem jej wystawienia

  1. zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT płatnej przelewem (w terminie 14 dni).
  2. zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT – zapłacono przelewem przez placówkę.

Faktury VAT wystawiane są na dane nabywcy-odbiorcy zawarte w przysłanym zapotrzebowaniu. Po wystawieniu faktury VAT, nie ma możliwości poprawy (modyfikacji) danych nabywcy-odbiorcy.

Dla osób fizycznych:

  1. Aby otrzymać fakturę VAT na osobę fizyczną za zapłacony kurs należy wystąpić z żądaniem jej wystawienia w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przekazano całość lub część zapłaty.

zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT na osobę fizyczną – zapłacono przelewem przez osobę fizyczną

  1. W przypadku dokonania wpłaty przez osobę fizyczną wystawienie faktury VAT na Placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami jest możliwa wyłącznie do 15-ego następnego miesiąca po otrzymaniu wpłaty.

zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT na placówkę – zapłacono przelewem przez osobę fizyczną

W razie pytań prosimy o kontakt z działem księgowości: tel. (68) 328 64 50, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wpłaty na konto:

nr konta: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Zielonej Górze

nr 34 1090 1535 0000 0001 1520 7869