Faktury VAT za formy doskonalenia

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu:

nr konta: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Zielonej Górze

nr 34 1090 1535 0000 0001 1520 7869

tytuł przelewu: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Faktury VAT:

Udział w szkoleniu* / wpłata uczestnika stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT na osobę fizyczną – zgodnie z danymi uczestnika podanymi w formularzu rejestracji na szkolenie.
*za udział w szkoleniu uznaje się także potwierdzenie udziału i niezgłoszenie w wymaganym terminie rezygnacji – zgodnie z Regulaminem uczestnika w formach doskonalenia organizowanych i realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

W celu uzyskania faktury VAT na szkołę / placówkę proszę wypełnić poniższy formularz (wszystkie pola wymagane):

Wypełniony i podpisany przez dyrektora szkoły / placówki formularz zapotrzebowania należy przesłać:

lub

  • faxem na nr (68) 328 64 24

Wystawienie faktury VAT na szkołę / placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami jest możliwe wyłącznie do 15. dnia następnego miesiąca po otrzymaniu wpłaty / wykonaniu usługi.

Po wystawieniu faktury VAT nie ma możliwości zmiany nabywcy na innego – w przypadku podania błędnych danych należy wystąpić o wystawienie korekty faktury VAT.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem księgowości: tel. (68) 328 64 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Skip to content