Wspomaganie szkół/placówek

W związku ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – z dniem 1 stycznia 2016 r. naszym zadaniem obowiązkowym staje się kompleksowe wspomaganie szkół/placówek mające na celu zaplanowanie i przeprowadzenie działań podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół/placówek Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oferuje:

 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki w zakresie jej wspomagania;
 • realizację warsztatu diagnostyczno-rozwojowego służącego określeniu potrzeb szkoły/placówki;
 • opracowanie projektu rocznego/dwuletniego planu wspomagania szkoły/placówki zgodnego z jej zdiagnozowanymi potrzebami;
 • prowadzenie cyklicznych konsultacji procesu wspomagania;
 • pomoc w monitorowaniu realizacji planu wspomagania szkoły/placówki;
 • wsparcie w ewaluacji i podsumowaniu podjętych działań związanych ze wspomaganiem.

Ponadto oferujemy opracowane przez Ośrodek i realizowane od roku szkolnego 2014/2015 obszarowe programy wspomagania szkół/placówek:

 1. Motywowanie uczniów do uczenia się
 2. Warsztat pracy wychowawcy klasy
 3. Od podstawy programowej do egzaminu zawodowego
 4. Język obcy w przedszkolu
 5. Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektorów szkół/placówek – zainteresowanych naszą ofertą kompleksowego lub obszarowego wspomagania – prosimy o wypełnienie, zamieszczonego formularza zgłoszenia szkoły/placówki, i przesłanie go faksem (68 328 64 24) lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka (65-031 Zielona Góra, ul. Chopina 15A).

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktują się z Państwem nasi koordynatorzy wspomagania w celu omówienia szczegółowych warunków realizacji tej oferty.

Skip to content