Dobre praktyki

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu bazy Dobrych Praktyk Edukacyjnych.

Udostępnianie Dobrej Praktyki, to z jednej strony promocja jej autora/szkoły/placówki, z drugiej zaś, to poczucie satysfakcji, że efekty wykonanej przez nas pracy mogą posłużyć innym w doskonaleniu efektywności szkolnych procesów kształcenia, wychowania i opieki.

Dobra Praktyka rozumiana jest jako działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, dotyczy faktycznych rozwiązań, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty oraz zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, wzbogaca i uatrakcyjnia proces edukacyjny.

Prosimy zatem o przedstawienie sposobu realizacji tego działania, mając na uwadze również walory edukacyjne tekstu, który je opisuje, w formie sprawozdania, w formie jasnej i zwięzłej.

Zasady publikacji Dobrej Praktyki:
1. Materiał do publikacji składa się z trzech wypełnionych dokumentów:

2. Wypełniając formularz zgłoszenia, należy opisać zrealizowane przez autora tekstu lub z jego udziałem przedsięwzięcie, spełniające przedstawione powyżej kryteria Dobrej Praktyki. Tekst nie powinien przekroczyć pięciu stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia: 1,5 wiersza.

3. Na adres e-mail dobrapraktyka@odn.zgora.pl wpisując w temat wiadomości: Dobra Praktyka – publikacja należy przesłać następującą dokumentację:

  • formularz zgłoszenia w wersji programu WORD (do ewentualnych poprawek);
  • dane osobowe autora/autorów do celów związanych z publikacją w wersji PDF (skan);
  • oświadczenie autora/autorów o akceptacji zasad publikacji w wersji PDF (skan).

4. Autor publikacji otrzyma pocztą e-mail informację, czy materiał spełnia kryteria Dobrej Praktyki. W przypadku ewentualnych uwag Zespół Redakcyjny ustali z autorem sposób dokonania poprawek bądź uzupełnień.

5. Za publikację nie pobiera się opłat. Autorowi publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.

Zespół Redakcyjny:
Maria Furtak, Katarzyna Kochan
tel. 68/328 64 31

Przykłady dobrych praktyk

Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Przykłady dobrych praktyk (archiwum publikacji)

Skip to content