Raporty

Raport z badania osiągnięć uczniów klasy 3 szkoły podstawowej – maj 2018

Raport z badania osiągnięć uczniów klasy 7 szkoły podstawowej – maj 2018

Raport z badania osiągnięć uczniów gimnazjum – maj 2017

Raport z badania osiągnięć uczniów gimnazjum – maj 2016

Raport z badania osiągnięć uczniów szkoły podstawowej – maj 2016


Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej

Diagnozowanie osiągnięć uczniów to nie tylko formalny obowiązek szkoły, ale przede wszystkim niezbędny warunek skutecznego nauczania i uczenia się. Każdy człowiek, aby mógł czynić postępy w dowolnej dziedzinie, potrzebuje informacji o tym, co robi dobrze, a co jeszcze wymaga poprawy lub doskonalenia. Uczeń, nie każdy i nie od razu, potrafi dokonywać samooceny. W codziennej nauce informacji o poziomie pracy dostarczać powinien mu nauczyciel. Takie podejście jest cechą oceniania kształtującego, w trakcie którego uczeń otrzymuje informację zwrotną o jakości swojej pracy oraz wskazówki do jej poprawy. Wymianie informacji pomiędzy nauczycielem i uczniem tylko czasem towarzyszy stopień szkolny.

Zapraszamy do dalszej lektury Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej.

Skip to content