Współpraca z Wydawnictwami

Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jako wojewódzka, publiczna placówka doskonalenia, posiadająca Akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty, od lat wspomaga kadrę kierowniczą szkół i placówek oraz nauczycieli województwa lubuskiego w podnoszeniu jakości pracy i doskonaleniu warsztatu zawodowego. Jednym z ważnych elementów wsparcia udzielanego adresatom naszych usług jest stwarzanie możliwości korzystania z materiałów i opracowań wydawnictw i firm edukacyjnych. Od wielu lat współpracujemy z Państwem, umożliwiając na terenie naszego Ośrodka oraz w trakcie organizowanych przez nas cyklicznych, wojewódzkich konferencji, prezentację nowości wydawniczych, a także nowoczesnych pomocy naukowych, stymulujących proces nauczania i wychowania. Zależy nam, aby ta współpraca miała charakter instytucjonalny i zorganizowany, a także była na stałe wpisana w kalendarz realizowanych przez nas przedsięwzięć edukacyjnych.

Aby w optymalnym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania środowiska edukacyjnego naszego województwa, proponujemy Państwu szerszą i bardziej kompleksową prezentację Waszego dorobku wydawniczego na terenie naszej placówki. Może ona mieć charakter odrębnych spotkań wydawnictw i firm edukacyjnych z kadrą kierowniczą szkół i placówek oraz nauczycielami z terenu województwa lubuskiego lub – jak było dotychczas – w formie udziału przedstawicieli wydawnictw w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli konsultantów.

Posiadamy nowoczesną bazę technodydaktyczną – w tym sale umożliwiające zajęcia adresowane zarówno do kilkudziesięciu, jak i kilkunastu nauczycieli. Ponadto na terenie Ośrodka działa lokal gastronomiczny, który jest przygotowany na prowadzenie działalności o charakterze cateringowym.

Zapraszamy więc Państwa do szerszej współpracy w zakresie prezentowania oferty wydawniczej, dzięki czemu nauczyciele z terenu województwa lubuskiego poznają nowe podręczniki, opracowania metodyczne i pomoce naukowe.

Szczegółowych informacji na temat oferowanej przez nas współpracy udziela Biuro Obsługi Klienta ODN w Zielonej Górze (tel. 68 328 64 46 – p. Dorota Szulc).

Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Marzena Pulik-Sowińska

Skip to content