Superwizje dla szkół/placówek oświatowych

Przedstawiciele organów prowadzących! Dyrektorzy szkół/placówek! W systemie oświaty zachodzą ciągłe zmiany, które mogą wzbudzać strach i opór, ale również ekscytację. Nauczyciele i pedagodzy coraz częściej stają wobec sytuacji, w których czują się bezradni – w pracy z uczniami, kontaktach z rodzicami czy dyrekcją szkoły. Sprzeczne wymagania, brak oparcia w zespole często utrudniają znalezienie konstruktywnych rozwiązań. Wsparciem okazują się w takich przypadkach superwizje, które w ostatnich latach bardzo często … Czytaj dalej…

Skip to content