Superwizje dla szkół/placówek oświatowych

Przedstawiciele organów prowadzących! Dyrektorzy szkół/placówek!

W systemie oświaty zachodzą ciągłe zmiany, które mogą wzbudzać strach i opór, ale również ekscytację. Nauczyciele i pedagodzy coraz częściej stają wobec sytuacji, w których czują się bezradni – w pracy z uczniami, kontaktach z rodzicami czy dyrekcją szkoły. Sprzeczne wymagania, brak oparcia w zespole często utrudniają znalezienie konstruktywnych rozwiązań. Wsparciem okazują się w takich przypadkach superwizje, które w ostatnich latach bardzo często pojawiają się na edukacyjnym rynku.

Czym jest superwizja?

 • to sposób uczenia się poprzez praktykę, pozwalający na bieżąco poddawać ocenie umiejętności, mocne i słabe strony osoby lub grupy;
 • to m.in. wieloaspektowa diagnoza warsztatu pracy, prowadząca do rozwiązania problemów merytorycznych i metodycznych;
 • to wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań problemów, wymiana doświadczeń;
 • to forma wsparcia merytorycznego, metodycznego dla osób, które chcą zwiększyć efektywność swojej pracy.

Wykorzystywane formy:

 • rozpatrywanie indywidualnych problemów każdego z kilkuosobowej grupy nauczycieli przy wsparciu superwizora;
 • indywidualna obserwacja – superwizor przed obejrzeniem lekcji uzyskuje od nauczyciela informację na temat profilów poznawczych uczniów (rodzaje inteligencji, systemy reprezentacji, kanały wiodące, dominacja półkulowa), a po zajęciach formułuje wnioski dotyczące zasadności wykorzystanych sposobów pracy (strategii, metod, technik, form, materiałów dydaktycznych);
 • lekcje koleżeńskie – służące wzajemnej pomocy w doskonaleniu warsztatu pracy oraz wzrostowi świadomości co do własnych kompetencji; dzięki sugestiom superwizora uczestnicy superwizji będą mieli okazję skorygować własne oddziaływania edukacyjne;
 • seminaria projektowe – związane z wypracowaniem różnych sposobów na rozwiązanie jednego ze wspólnych problemów.

Proponujemy Państwu superwizje:

 • dydaktyczne – polegające na wsparciu w zakresie metodyki nauczania przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i zawodowych;
 • wychowawcze – w zakresie kompetencji wychowawczych nauczycieli, pozytywnych oddziaływań, kształtowania postaw, motywowania do rozwoju.

Udział w superwizjach pomoże uczestnikom:

 • krytycznie spojrzeć na swoją pracę i lepiej poznać siebie;
 • lepiej zrozumieć ucznia, jego potrzeby i możliwości;
 • udoskonalić swoje kompetencje zawodowe i osiągnąć lepsze wyniki;
 • poprawić umiejętności pracy zespołowej;
 • znaleźć lepsze sposoby uczenia i wspierania rozwoju uczniów.

Superwizje – zasady organizacyjne:

 • czas trwania jednej sesji: 4 godziny dydaktyczne;
 • częstotliwość sesji: raz lub dwa razy w miesiącu;
 • czas trwania procesu: 4-5 sesji;
 • liczba osób w grupie: do 6-8 osób;
 • koszt jednej sesji: 400 zł + koszty dojazdu

Formularz zgłoszeniowy na superwizje.

Kontakt:

Wioletta Wodnicka – W.Wodnicka@odn.zgora.pl

tel. 68 328 64 55

Skip to content