Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

P1050047 ul. Chopina 15A
65 – 031 Zielona Góra
Telefony:
sekretariat: (68) 328 64 21
fax: (68) 328 64 24

emailbutton  poczta@odn.zgora.pl

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli na podstawie

decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 8/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze to akredytowana placówka, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy. Na coroczną ofertę usług Ośrodka składają się przedsięwzięcia adresowane do różnych kategorii klientów, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska oświatowego. Do najważniejszych rodzajów działalności placówki zaliczyć należy:

  • realizowanie autorskich programów edukacyjnych, służących doskonaleniu kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej lubuskich szkół,
  • moderowanie procesu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
  • prowadzenie konsultacji i doradztwa oraz sporządzanie ekspertyz,
  • organizowanie i prowadzenie międzyszkolnej diagnozy osiągnięć uczniów,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych umożliwiających nauczycielom nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • udostępnianie informacji oraz popularyzacja nowości wydawnictw edukacyjnych.

Na uwagę zasługuje również szeroko prowadzona przez Ośrodek współpraca na poziomie zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym z instytucjami zaangażowanymi w rozwój edukacji.

Na terenie województwa lubuskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest placówką wiodącą pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych przedsięwzięć. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności i wysokiej jakości oferowanych usług.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w latach 2017 – 2022

Polityka kadrowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze