Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – już za nami

Podsumowanie konferencji „Lubuskie Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”, która odbyła się 26 listopada 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Wzięły w niej udział 53 osoby z południowej części naszego województwa, w tym prowadzący zajęcia, a także zaproszeni goście.

Głównym celem konferencji była z jednej strony promocja zdrowia i zwiększenie zainteresowania przystąpieniem do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, z drugiej zaś dzielenie się doświadczeniem oraz upowszechnianie dorobku i osiągnięć szkół i placówek należących już do Sieci.

Na wstępie, w imieniu organizatorów, głos zabrała Lidia Bugiera – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, która przywitała wszystkich uczestników i krótko omówiła najważniejsze punkty konferencji. W dalszej części wystąpiła pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz – Lubuski Wicekurator Oświaty, która w kilku zdaniach odniosła się do promocji zdrowia we współczesnym życiu, zwłaszcza w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

Część merytoryczną Forum rozpoczęła pani Adrianna Ruszkowska, psycholog specjalności klinicznej i edukacji z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. W swym wykładzie „Efektywna promocja zdrowia psychicznego w przedszkolu i szkole” zachęcała do skupiania się na czynnikach, które da się zmienić na lepsze oraz redukcji zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenia liczby przypadków zaburzeń. Podkreślała, że tylko ta placówka, w której młody człowiek czuje się bezpiecznie i z którą czuje łączność, może efektywnie wspierać zdrowie psychiczne wychowanków i przeciwdziałać zagrożeniom.

Władysław Kondras – dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze, w wystąpieniu nt. „Jak pozyskiwać fundusze na projekty prozdrowotne”, w sposób bardzo prosty przedstawił kolejne kroki, jakie każdy dyrektor wraz z zespołem powinien podjąć w celu pozyskania odpowiedniej puli środków.

W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z całą gamą programów o charakterze prozdrowotnym, rekomendowanych do realizacji w szkołach i przedszkolach.
Marta Rosolska, koordynator promocji zdrowia w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze, przypomniała podstawowe kroki, jakie należy wykonać, aby osiągnąć sukces i zdobyć certyfikat.

W drugiej części konferencji odbył się, oddzielnie dla szkół i przedszkoli, przegląd dobrych praktyk. W każdej z grup prezentowały się po trzy placówki. W grupie przedszkoli były to: Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, Miejskie Przedszkole nr 11 w Zielonej Górze oraz Przedszkole z Bytomia Odrzańskiego. W grupie szkół występowały: Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie.

Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż zarówno jej tematyka, zawartość merytoryczna, jak i organizacja, spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszane zagadnienia uznali oni za ważne i przydatne w swojej pracy, w szczególności prezentowane przykłady dobrych praktyk były inspiracją do doskonalenia warsztatu pracy.

Materiały z wykładów plenarnych:

  1. Efektywna promocja zdrowia psychicznego w przedszkolu i szkole – Adrianna Ruszkowska
  2. Jak pozyskiwać fundusze na realizację projektów prozdrowotnych? – Władysław Kondras
  3. Jak osiągnąć sukces i zdobyć certyfikat? – podstawowe kroki – Marta Rosolska
  4. Programy rekomendowane przez PCK – Paulina Grzesiowska-Nowak
  5. Programy rekomendowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze – Joanna Adamczyk
  6. Miejskie Przedszkole Promujące Zdrowie nr 34 w Zielonej Górze – Renata Rogacewicz i Karolina Michalska
  7. Miejskie Przedszkole Promujące Zdrowie nr 11 w Zielonej Górze – Iwona Mierzejewska, Ewa Żółtańska i Jolanta Pluskota
  8. Przedszkole Promujące Zdrowie w Bytomiu Odrzańskim – Renata Lenart, Beata Perlak i Agnieszka Świętoń
  9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu – Danuta Urban i Anna Krych
  10. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie – Ryszard Ratajczak i Monika Skorupińska