I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… już za nami!

Konferencja I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… odbyła się 14 marca 2019 r. w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wzięło w niej udział 206 osób – nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z naszego województwa, studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także zaproszonych gości. Głównym celem konferencji było z jednej strony kształtowanie kultury matematycznej, z drugiej zaś upowszechnianie skutecznych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

Czytaj dalej…I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… już za nami!

I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów Twórczo, inspirująco, nowocześnie… – jak było?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował 12 marca 2019 r. konferencję Twórczo, inspirująco, nowocześnie… I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów, której głównym celem było kształtowanie kultury humanistycznej, upowszechnianie skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Czytaj dalej…I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów Twórczo, inspirująco, nowocześnie… – jak było?

Oferta WSiP dla nauczycieli

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. zapraszają do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na spotkania organizowane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli języka niemieckiego, fizyki, chemii, języka polskiego i historii szkół ponadpodstawowych.

Czytaj dalej…Oferta WSiP dla nauczycieli

Lubuska Szkoła Europejska

Z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs – Lubuska Szkoła Europejska. Jego celem jest wyróżnienie najaktywniejszych szkół w realizacji projektów unijnych. Konkurs ma pokazać, że młodzi Lubuszanie są otwarci, kreatywni i ciekawi świata.

Czytaj dalej…Lubuska Szkoła Europejska

Konferencja – Rzeczywistość 4.0

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim i innymi partnerami zaprasza na konferencję RZECZYWISTOŚĆ 4.0 – jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do nadchodzących zmian?, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Auli Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

Czytaj dalej…Konferencja – Rzeczywistość 4.0