Konferencja – Rzeczywistość 4.0

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim i innymi partnerami zaprasza na konferencję RZECZYWISTOŚĆ 4.0 – jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do nadchodzących zmian?, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Auli Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.
Szybki rozwój technologii i nauki wpływa na przemiany na rynku pracy, a co za tym idzie, na koncepcje biznesowe i edukacyjne. Mówi się o czwartej rewolucji technologicznej pod nazwą Przemysł 4.0. Konsekwencją tego jest zmiana umiejętności i kwalifikacji wymaganych od pracowników. Zmiany te są na tyle głębokie, a ich tempo stale rosnące, że powinny stać się wiedzą każdego pracownika samorządu, przedsiębiorcy, nauczyciela i doradcy zawodowego, którzy mają i będą mieli niemały wpływ na wybory edukacyjno-zawodowe przyszłego pokolenia.

Przed nami wyzwanie związane z włączeniem wiedzy o Przemyśle 4.0 do myślenia, planowania, a następnie implementowania, zarówno na poziomie samorządów terytorialnych, jak i pracodawców i szkół.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom chcemy podjąć się szerokiego informowania publiczności o Przemyśle 4.0 i przedsięwzięciach edukacyjnych zmierzających do jego uwzględniania. Tę ideę realizuje Konferencja Rzeczywistość 4.0 – jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do nadchodzących zmian?, której koncepcja powstała w szerokim porozumieniu świata gospodarki, edukacji i nauki. Jest początkiem współdziałania, które zaowocuje jeszcze wieloma pozytywnymi efektami.

Patronat konferencji:

 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Organizatorzy konferencji:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizatorzy konferencji:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze
 • Festo Polska
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Partnerzy merytoryczni:

 • PASJA Grupa Dobrych Trenerów
 • Zespół projektowy Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Program konferencji

Zgłoszenia na konferencję elektronicznie lub telefonicznie – 68 (328 64 63)