Lubuska Szkoła Europejska

Z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs – Lubuska Szkoła Europejska. Jego celem jest wyróżnienie najaktywniejszych szkół w realizacji projektów unijnych. Konkurs ma pokazać, że młodzi Lubuszanie są otwarci, kreatywni i ciekawi świata.

Przedmiotem konkursu jest informacja na temat liczby projektów współfinansowanych ze środków UE, w których uczestniczyła szkoła. Uczestnicy konkursu mogą wziąć w nim udział tylko w ramach jednej kategorii: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 15 kwietnia br.

Dokumentacja konkursowa