Nowe w ofercie

Zapraszamy do skorzystania z ofert szkoleniowych: „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle nowych przepisów” oraz „Jak przygotować ucznia do procesu rekrutacji?

Forma „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle nowych przepisów” jest skierowana do wszystkich zaangażowanych w doradztwo zawodowe oraz zainteresowanych tym zagadnieniem: wychowawców klas, liderów zespołów przedmiotowych, osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co zrobić, aby doradztwo było spójnym szkolnym systemem, obejmującym wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Podczas szkolenia „Jak przygotować ucznia do procesu rekrutacji?” zostaną omówione etapy procesu rekrutacji, ze wskazaniem metod przygotowania ucznia do tej sytuacji. Dokonana zostanie też szczegółowa analiza przykładowych CV. Uczestnicy otrzymają pakiet przykładowych pytań, z jakimi może się spotkać uczeń podczas rekrutacji.