Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle nowych przepisów

numer formy doskonalenia: 2018/2019/1/234
Rodzaj formy: warsztaty
Oferta przeznaczona dla:
  • wychowawców klas
  • doradców zawodowych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 4
Odpłatność uczestnika: 43 zł
Kierownik formy doskonalenia: Anna Wielkoszyńska, A.Wielkoszynska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 66
Realizator/realizatorzy zajęć: Anna Wielkoszyńska
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania postaw uczniów umożliwiających im swobodne i bezpieczne działanie w różnych obszarach życia.
Zakres tematyczny:
  • Nowe regulacje prawne – co zmienia się w pracy doradcy zawodowego od 2018 r.?
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
  • Organizacyjne ujęcie funkcjonowania WSDZ w szkole.
  • Przykładowe metody i narzędzia pracy (warsztat pracy doradcy).

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.