VI. Zarządzanie w szkole/placówce

 1. Praca zespołowa nauczycieli warunkiem poprawy jakości pracy szkoły - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 2. Nowatorstwo pedagogiczne w procesie kształcenia - realizator Barbara Dobryniewska

 3. Trening podnoszenia energii i motywacji w zespole - realizatorzy: Michał Malinowski, Kajetan Suder, Paweł Pieniążek

 4. Trening kreatywności z wykorzystaniem technik improwizacji - realizatorzy: Michał Malinowski, Kajetan Suder, Paweł Pieniążek

 5. Komunikacja wewnętrzna w zespole - realizator Eliza Szwec

 6. Jak wypromować swoją szkołę/placówkę w środowisku? - realizator Grażyna Uhman

 7. Narzędzia diagnostyczne oraz ewaluacyjne w pracy szkoły i nauczyciela - realizator Lech Sałaciński

 8. Alternatywna edukacja w naszej szkole - realizator Lech Sałaciński

 9. Public relations w szkole, czyli jak przyciągnąć ucznia - realizator Małgorzata Bugaj

 10. Jak budować plan działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia? - realizatorzy: Wioletta Wodnicka, Lucyna Kusiak

 11. Współdziałanie szkoły / placówki z rodzicami - realizator Jolanta Radczyc

 12. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - realizator Jolanta Radczyc

 13. Współpraca w radzie pedagogicznej i zespole pracowniczym - realizator Danuta Mroczyk

 14. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej według nowych regulacji prawnych - realizator Danuta Mroczyk

 15. Zmiany dla nauczycieli w 2018 r. Co wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela? - realizator Wanda Derska-Koziński

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax