II Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Logopedia wieku rozwojowego” – 27.04.2024 r.

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Humanistyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają 27 kwietnia 2024 roku na konferencję naukowo-metodyczną pt. „Logopedia wieku rozwojowego”. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z wybranymi trendami profilaktycznymi, diagnostycznymi i terapeutycznymi obserwowanymi na przestrzeni ostatnich lat w obszarze działań logopedycznych podejmowanych wobec najmłodszych pacjentów.

O mowie dziecka decydują geny czy środowisko? Jakie zagrożenia czyhają na rozwój mowy dziecka i jakie działania mogą wspomóc jego kompetencje językowe? Czy ból może zakłócać terapię logopedyczną? Czy bobomigi są dla wszystkich dzieci?… Na te i inne pytania odpowiadać będziemy 27 kwietnia 2024 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim!

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu konferencji naukowo-metodycznych „Logopedia – konteksty biomedyczne”, nad którym patronat objęła wojewódzka konsultantka w dziedzinie neurologopedii – mgr Aldona Wijatkowska.

Podczas konferencji przedstawiciele różnych profesji i ośrodków akademickich przedstawią zagadnienia dotyczące prawidłowości rozwoju kompetencji językowych dziecka, okoliczności mogących ich kształtowanie się i rozwój, jak i metod wspomagających rozwój dziecka i wykorzystywanych w terapii logopedycznej.

Tematy wystąpień:

 • Genetyka i środowisko a kompetencje językowe dziecka,
 • Aparat mowy i jego funkcje,
 • Kształtowanie się i rozwój obwodowych narządów mownych w życiu płodowym na przykładzie języka,
 • Kształtowanie się i rozwój słuchu muzycznego,
 • Uszkodzenia słuchu u dzieci – przyczyny, rodzaje, diagnostyka i leczenie,
 • Miofunkcjonalne zaburzenia ustno-twarzowe: studium przypadku,
 • Ból jako przeszkoda terapeutyczna w pracy logopedy,
 • Dynamika ilościowych i jakościowych zmian w zaburzeniach artykulacji u dzieci (badania przekrojowe),
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych dzieci,
 • Ćwiczenia przygotowawczo-profilaktyczne – metodyka i zastosowanie w praktyce logopedycznej,
 • Bobomigi i wspomaganie rozwoju dziecka językiem migowym.

Początek konferencji: 13.30, zakończenie 16.45.

Link do zgłoszenia udziału w konferencji: https://forms.gle/cVUfSxybQ3tShuGv9 (do 25-04-2024 godz. 15.00 lub wyczerpania limitu miejsc)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszyscy zarejestrowani i obecni na konferencji uczestnicy otrzymają bezpośrednio po zakończeniu konferencji potwierdzenie (zaświadczenie) udziału w wydarzeniu.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Zielonogórski, ul. prof. Zygmunta Szafrana 4a (bud. A-29), aula 2 (parter). Konferencja bezpośrednia – nie ma możliwości udziału online.

Skip to content