Pierwsza Ogólnopolska Debata “Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?”

20. kwietnia 2024 r. odbyła się w Zielonej Górze Pierwsza Ogólnopolska Debata Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek? 

Wydarzenie, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,  zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Marcina Jabłońskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty – Mariusza Biniewskiego.

W debacie udział wzięli: parlamentarzyści, radni, samorządowcy, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, związków zawodowych oraz działacze organizacji pozarządowych.

Po powitaniu uczestników przez dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Marzenę Pulik-Sowińską oraz odczytaniu listu skierowanego do zebranych przez  Lubuskiego Kuratora Oświaty – Mariusza Biniewskiego głos zabrali: poseł na sejm RP Elżbieta Polak, Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz oraz prezes Lubuskiego Okręgu ZNP Bożena Mania.

Debata została podzielona na 3 części. W pierwszej części wyodrębnione zostały dwa bloki tematyczne z przypisanymi do nich tezami:

 1. Społeczne oczekiwania wobec doskonalenia nauczycieli:
 • Jakość i moc szkoły (nie)tkwią w kompetencjach nauczycieli.
 • Początkujący nauczyciel (nie)jest przygotowany do pracy w zmieniającej się szkole.
 1. Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w systemie oświaty:
 • Organizacja systemu doskonalenia nauczycieli (nie)sprzyja nabywaniu kompetencji zawodowych.
 • Placówki doskonalenia nauczycieli (nie) są gwarantem realizacji polityki oświatowej państwa i jakości edukacji.

W drugiej części debaty dyskusja toczyła się wokół jednego zagadnienia z przypisanymi do niego tezami:

 1. Nauczyciel konsultant/doradca metodyczny – pożytek czy przeżytek?
 • Konsultant placówki doskonalenia nauczycieli – nauczyciel czy urzędnik?
 • Doradca metodyczny – mentor czy nauczyciel?

W trakcie debaty wypracowany został szereg postulatów, m.in. wskazując, że nie ma dobrze funkcjonującej szkoły bez należycie wykształconego i doskonalącego się nauczyciela. Podkreślono konieczność:

 • stałego doskonalenia kompetencji nauczycieli adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości,
 • przygotowania nauczycieli w zakresie zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 • stworzenia przestrzeni do doskonalenia dla nauczycieli, np. poprzez reaktywację szkół ćwiczeń oraz zbudowania na nowo systemu doskonalenia nauczycieli tak, aby był on adekwatny do obecnych potrzeb,
 • przygotowania wykwalifikowanej kadry w szkolnictwie zawodowym – nauczyciele posiadają kwalifikacje w zawodzie, ale brak im przygotowania metodycznego do pracy z uczniami,
 • redefinicji placówek doskonalenia nauczycieli, w tym ich zadań i form realizacji,
 • odpowiedniego, prawnego umocowania nauczyciela konsultanta w prawie oświatowym (Ustawa Karta Nauczyciela),
 • reorganizacji pracy doradców metodycznych.

Wypracowane podczas debaty postulaty zostały przekazane uczestnikom, Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Skip to content