Aktywność uczniów Analiza wyników egzaminów i badań Nowoczesna metodyka
Ocenianie Podstawa programowa Prawo w szkole
Promocja zdrowia Rodzice w szkole Rozwój osobisty nauczyciela
Szkoła w środowisku Uczeń ze specjalnymi potrzebami Wychowanie, profilaktyka
Zarządzanie oświatą

Halina Adaszyńska Lidia Bugiera Maria Furtak
Katarzyna Kochan Maja Korcz Regina Korzeniowska
Lucyna Kusiak Bogusława Madej-Breitkopf Monika Mojsiejonek
Jolanta Radczyc Tomasz Rubiś Lech Sałaciński
Agnieszka Znamirowska

Zasady organizacji szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki:

  1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkolenia realizowanego na terenie szkoły/placówki:
  • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra;
  • lub skanu formularza mailem na adres M.Cielecka@odn.zgora.pl.
  1. Ustalenie terminu i warunków realizacji formy doskonalenia z jego kierownikiem, który skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu w formularzu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zgłoszenia.
  2. Przekazanie osobie prowadzącej zajęcia, po ich zakończeniu, następujących dokumentów:
  1. Zaświadczenia dla uczestników zajęć zostaną przesłane na adres szkoły/placówki po rozliczeniu usługi.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, Marzeną Cielecką, tel. (68) 328-64-39 lub kierownikiem formy.

Skip to content