Aktywność uczniów Analiza wyników egzaminów i badań Nowoczesna metodyka
Ocenianie Podstawa programowa Prawo w szkole
Promocja zdrowia Rodzice w szkole Rozwój osobisty nauczyciela
Szkoła w środowisku Uczeń ze specjalnymi potrzebami Wychowanie, profilaktyka
Zarządzanie oświatą

Halina Adaszyńska Lidia Bugiera Maria Furtak
Hanna Grytczuk Katarzyna Kochan Renata Kołkowska
Maja Korcz Regina Korzeniowska Lucyna Kusiak
Bogusława Madej-Breitkopf Monika Mojsiejonek Jolanta Radczyc
Tomasz Rubiś Lech Sałaciński Agnieszka Znamirowska

Zasady organizacji szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki:

 1. Przesłanie wypełnionego formularza wniosku o przeprowadzenie formy doskonalenia w siedzibie szkoły/przedszkola/placówki [link do pliku pdf]:
 • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra;
 • lub skanu formularza mailem na adres M.Cielecka@odn.zgora.pl.
 1. Ustalenie terminu i warunków realizacji formy doskonalenia z jego kierownikiem, który skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu w formularzu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zgłoszenia.
 2. Przekazanie osobie prowadzącej zajęcia, po ich zakończeniu, następujących dokumentów:
 1. Zaświadczenia dla uczestników zajęć zostaną przesłane na adres szkoły/placówki po rozliczeniu usługi.
 2. Z dniem 02 stycznia 2024 r. zmianie ulega koszt całkowity szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki przez pracowników pedagogicznych Ośrodka i wynosi:
 • Liczba godzin zajęć: 3
  – do 30 uczestników włącznie 825 zł;
  – od 31 uczestników 925 zł;
 • Liczba godzin zajęć: 4
  – do 30 uczestników włącznie 1 100 zł;
  – od 31 uczestników 1 200 zł.
 1. Koszt całkowity szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki przez realizatorów nie będących pracownikami Ośrodka jest każdorazowo ustalany z kierownikiem formy doskonalenia.
 2. Szkolenia, na które zamówienia wpłynęły do 31 grudnia 2023 r. lub wynikają z oferty Ośrodka na rok szkolny 2023/2024, będą realizowane według stawek dotychczas obowiązujących.
  W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, Marzeną Cielecką, tel. (68) 328-64-39 lub kierownikiem formy.
Skip to content