Kursy językowe

Informacje ogólne i formularz zgłoszeniowy

Nabór na kursy językowe prowadzony jest do 30 września br.

Oferta adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych nauką wybranego języka obcego, na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C1).

Osoby zainteresowane dokonują rejestracji drogą on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokładne terminy rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych kursów w roku szkolnym zostaną podane w październiku br. po zebraniu grupy.

W roku szkolnym 2024/2025 oferta dotyczy kursów w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.

Kurs standardowy
Oferta przygotowana z myślą o osobach dorosłych. Program kursu oparty jest na poziomach biegłości językowej według Europejskiej do systemu Opisu Kształcenia Językowego, od A1 dla osób początkujących do C1 dla osób zaawansowanych. Opłata za kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć. Liczebność grupy: 6 osób. Elastyczne podejście do harmonogramu kursu. Lektorzy to nauczyciele z pełnym wykształceniem filologicznym i doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi. Podręczniki uczestnicy kursu zakupują we własnym zakresie, po uzgodnieniu tytułu z lektorem.
30 zajęć

(2 × 45 minut)

opłata 1000 zł
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym z elementami przygotowania do egzaminu na certyfikat International Certificate (wcześniej PTE General) Pearson
Oferta przygotowana z myślą o osobach dorosłych, które chcą przystąpić do egzaminu International Certificate Pearson na poziomie 3 (Level 3, B2). Opłata za kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć. Liczebność grupy: 6 osób. Elastyczne podejście do harmonogramu kursu. Lektorzy to nauczyciele z pełnym wykształceniem filologicznym, certyfikowani egzaminatorzy Egzaminu PTE General, z doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi. Podręczniki uczestnicy kursu zakupują we własnym zakresie, po uzgodnieniu tytułu z lektorem. Uwaga: kurs może być realizowany stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od potrzeb grupy.
30 zajęć

(2 × 45 minut)

opłata 1150 zł

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnika i płatności

Kontakt:

Kierownik kursów języka obcego

Skip to content