Kursy językowe

Informacje ogólne i formularz zgłoszeniowy

Nabór uzupełniający na kursy językowe prowadzony jest do 31 października br.

Oferta adresowana jest do nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych, spoza systemu edukacji.
Osoby zainteresowane dokonują rejestracji drogą on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokładne terminy rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych kursów w roku szkolnym zostaną podane w październiku br. po zebraniu grupy oraz przeprowadzeniu testów poziomujących wśród osób zarejestrowanych. Osoby te, drogą mailową, zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne.
W chwili obecnej oferta dotyczy kursów w zakresie języka angielskiego, duńskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego PTE General na poziomie 3 (Level 3, B2) wraz z egzaminem
To oferta przygotowana z myślą o osobach dorosłych, które chcą przystąpić do egzaminu PTE General na poziomie 3 (Level 3, B2). Opłata za kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć oraz egzamin języka angielskiego PTE General na poziomie B2. Liczebność grupy: 8-10 osób. Elastyczne podejście do harmonogramu kursu (święta, ferie, wakacje). Lektorzy z pełnym wykształceniem filologicznym, egzaminatorzy Egzaminu PTE General, z doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi. Podręczniki uczestnicy kursu zakupują we własnym zakresie, po uzgodnieniu tytułu z lektorem.
60 zajęć

45 minutowych

opłata za egzamin PTE General, B2

1040 zł
Kurs standardowyTo oferta przygotowana z myślą o osobach dorosłych. Program kursu oparty jest na poziomach biegłości językowej według Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego, od A1 dla osób początkujących do C1 dla osób zaawansowanych. Liczebność grupy: 8-10 osób. Elastyczne podejście do harmonogramu kursu (święta, ferie, wakacje). Lektorzy z pełnym wykształceniem filologicznym i doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi. Podręczniki uczestnicy kursu zakupują we własnym zakresie, po uzgodnieniu tytułu z lektorem. 60 zajęć

45 minutowych

540 zł

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnika i płatności

Kontakt:

Kierownik kursów języka obcego

Biuro Obsługi Klienta