I. Realizacja podstawy programowej

 1. Mnemotechniki w edukacji - realizator Małgorzata Bugaj

 2. Metodyka pracy z uczniem zdolnym - realizator Barbara Dobryniewska

 3. Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela - realizatorzy: Bogusława Breitkopf, Wioletta Wodnicka

 4. Tutoring jako indywidualizacja pracy z uczniem - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Małgorzata Bugaj

 5. Uczenie się przez eksperymentowanie - realizator Małgorzata Zubaszewska

 6. Od słuchacza do czytelnika - rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym - realizator Jan Kostyszak

 7. Zastosowanie metody P4C w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym - realizator Jan Kostyszak

 8. Rola pracy domowej w procesie nauczania/uczenia się - realizator Magdalena Szendi

 9. Jak przygotować warsztaty dla rodziców na temat motywowania uczniów do nauki? - realizator Magdalena Szendi

 10. Nauczanie problemowe w praktyce szkolnej - realizator Aleksander Ławiński

 11. Projekty edukacyjne w szkole a realizacja podstawy programowej - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 12. Metody pracy z uczniami dostosowane do ich preferencji sensorycznych i stylów uczenia się - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 13. Kształtowanie kompetencji kluczowych - realizatorzy: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

 14. Niekonwencjonalne metody stosowane w pracy zespołowej - realizator Sławomir Głowacki

 15. Kiedy praca w grupach staje się efektywną strategią uczenia się? - realizator Aleksander Pawlicki

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax