Temat: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Cel: uwrażliwienie na potrzebę identyfikowania problemu i podejmowania działań profilaktycznych

Zakres tematyczny:

  1. Wpływ środków psychoaktywnych na stan psychiczny i fizyczny.
  2. Sygnały identyfikujące problem uzależnienia.
  3. Jak pomagać uczniom, aby nie sięgali po substancje psychoaktywne.
  4. Wybrane aspekty prawne Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Liczba godzin: 4

Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator:

Wioletta Sokołowska-Domagała – psycholog kliniczny, pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi w zachowaniu, biegły sądowy z dziedziny psychologii, ekspert sądowy ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii.

Szczegółowych informacji udziela: Bogusława Breitkopf – tel. (68) 3286445

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax