Konferencja pod tym tytułem odbędzie się 9 marca o godz. 12.00 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.  Tematyka konferencji dotyczy planowanych zmian w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkołach. Organizatorzy zapraszają zainteresowanych nauczycieli informatyki i dyrektorów szkół.

Konferencja „Cywilizacyjne wyzwania informatyki” organizowana  przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Wydziałem Edukacji Miasta Gorzów Wielkopolski.

Konferencji patronuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim prof.dr hab.Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewa Rawa.

Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów, a będą nimi nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół. Zostanie rozszerzona podstawa programowa kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym. Konferencja wpisuje się w działania na rzecz przygotowania kadry nauczycielskiej, która wdrażać będzie nauczanie programowania w szkołach.

Dnia 22 grudnia 2015 ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów - "Nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół".

Program konferencji

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax