Drukuj

OPRACOWANIE INFORMACJI O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH w MIEŚCIE/GMINIE/POWIECIE

Dokument ma charakter informacyjny i sprawozdawczy, obejmujący roczną analizę funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danego Miasta/Gminy/Powiatu pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i możliwości tkwiących w lokalnym systemie oświaty. Dokument służy krótkoterminowemu monitorowaniu realizacji zadań oświatowych samorządu na poziomie lokalnym.

Metodologia opracowania dokumentu zakłada:

 • zaprojektowanie dokumentu użytecznego w planowaniu polityki oświatowej Miasta/Gminy/Powiatu, zgodnego z wymaganiami prawa (ustęp 4 art. 5a Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw);
 • partnerską współpracę i konsultacje z osobami kluczowymi dla przygotowania rzetelnego dokumentu;
 • podejście analityczne w procesie budowy dokumentu oparte na obiektywnym, niezależnym i eksperckim spojrzeniu na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty w Gminie/Powiecie;
 • wykorzystanie trafnie dobranych i rzetelnych wskaźników realizacji zadań oświatowych, pochodzących z różnorodnych źródeł informacji.

 

Opracowanie informacji pozwala na realizację następujących celów:

 1. Prowadzenie efektywnego i rzeczowego dialogu społecznego.
 2. Pogłębioną analizę wyzwań polityki oświatowej stojących przed Samorządem Miasta/Gminy/Powiatu.
 3. Wsparcie procesu tworzenia i wdrażania strategii oświatowych.
 4. Prezentację dorobku i najważniejszych osiągnięć lokalnej oświaty.


Wnioski zawarte w INFORMACJI O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH w MIEŚCIE/GMINIE /POWIECIE stanowią źródło wskazówek dla władz Miasta/Gminy/Powiatu do podejmowania decyzji związanych z:

 • ewentualnymi zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania;
 • potrzebą modernizacji oferty edukacyjnej;
 • wyzwaniami demograficznymi;
 • racjonalizacją wydatków oświatowych;
 • usprawnianiem zarządzania systemem oświaty;
 • skutecznym realizowaniem polityki edukacyjnej Miasta/Gminy/Powiatu;
 • poprawą efektywności realizacji zadań oświatowych;
 • wykorzystaniem możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania oświatowe.