Temat: Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego - aktualizacja statutu szkoły.
Cel: przestrzeganie prawa w szkole/placówce
Zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie do zasad redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych, w tym statutów.
  2. Wypracowanie procedury redagowania projektu statutu lub zmian do niego.
  3. Wypracowanie części tematycznych statutu – tytułów rozdziałów i oddziałów.
  4. Zebranie propozycji treści projektu statutu (zmian do statutu)  od nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne zadania szkoły.
  5. Opracowanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej zaproponowanych przez nauczycieli treści statutu (zmian do statutu).
  6. Zredagowanie ostatecznej treści projektu statutu (zmian do statutu).

Przebieg szkolenia:
- 5 godz. szkolenia z zasad techniki prawodawczej w szkole,
- 5 godz. praca grupowa nauczycieli online i offline  wspomagana przez edukatora.

Adresat: zespół nauczycieli

Liczba godzin: 10
Cena: 2450 zł


Realizator:

Wanda Derska-Koziński – specjalista z zakresu prawa oświatowego, edukator kadry kierowniczej

Szczegółowych informacji udziela: Hanna Grytczuk, Renata Kołkowska – tel. (68) 328 64 52

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw