Konferencja z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli na wojewódzką konferencję “Polska to moja ojczyzna. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole”, którą objęły honorowym patronatem Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.

Czytaj dalej…Konferencja z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Moje kompetencje – Twój sukces

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zaprasza dyrektorów szkół/przedszkoli/placówek do współpracy w ramach wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Szczegółowe informacje

Projekt “Moje kompetencje – Twój sukces” PO WER 2.10

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowo-doradczym “Moje kompetencje – Twój sukces” finansowanym w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest poprawa w okresie od 05.2017 r. do 02.2019 r. na terenie całej Polski, z naciskiem na województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, … Czytaj dalej…

Skip to content