Integracja sensoryczna w Zielonej Górze

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy przy współpracy z ODN w Zielonej Górze zaprasza na 3 semestralne studia podyplomowe Integracja sensoryczna.

Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskają tym samym prawo do kwalifikacji w zakresie prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach organizacyjnych określonych przez MEN. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o certyfikat umiejętności w zakresie diagnozy i terapii sensorycznej KPSW i Os Bambans (Hiszpania).

Koszt 410 h (3 semestry) – 5300,00 zł + opłata rekrutacyjna 200,00 zł

Liczba miejsc: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: podyplomowe@kpsw.edu.pl
wniosek (podanie) do pobrania na stronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl
telefony: 52 339 30 27, 797 328 421