Kangur Matematyczny 2018 rozstrzygnięty!

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!
Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego “Kangur 2018”.

15 marca 2018 r. po raz dwudziesty czwarty w regionie zielonogórskim odbył się międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo „Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Kangur Matematyczny integruje młodzież świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.

W roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowało udział 7 372 uczniów z regionu zielonogórskiego. W poszczególnych grupach wiekowych rozkład uczestników był następujący: Żaczek – 423, Maluch – 3 321, Beniamin – 1 797, Kadet – 1 095, Junior – 525, Student – 211. We współzawodnictwie wzięło udział 165 szkół.

Na ogólnopolskim spotkaniu w Toruniu ustalono obowiązujące w całym kraju przedziały dla laureatów, natomiast przedziały dotyczące uczniów z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem ustalane są na poziomie regionu, przy założeniu, że wynik bardzo dobry uzyskuje 1% wszystkich uczestników, a wyróżnienie 10% ogółu (dotyczy to poszczególnych kategorii wiekowych). W regionie zielonogórskim nagrodzonych jest 820 uczniów.

Na poszczególnych poziomach najwyższe lokaty uzyskali: klasa druga – Stanisław Dębicki (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Happy Mouse Sława) – 94,75 pkt; klasa trzecia – Zuzanna Hass (Społeczna Szkoła Podstawowa Żary) – 116,25 pkt, laureat; Alicja Kaliszewska (SP 18 Zielona Góra) – 113,75 pkt, laureat; klasa czwarta – Michał Orsztynowicz (Zespół Edukacyjny Trzebiechów) – 120 pkt, laureat; Maciej Żukowski (Szkoła Podstawowa nr 3 Sulechów) – 120 pkt, laureat; klasa piąta – Marta Jurczak (SP 15 Zielona Góra) – 127,5 pkt; klasa szósta – Maja Kieleczawa (Szkoła Podstawowa Niekarzyn) – 127,5 pkt; klasa siódma – Kacper Jezierski (Szkoła Podstawowa nr 1 Szprotawa) – 125 pkt; klasa II gimnazjum – Oliwia Makuch (Szkoła Podstawowa nr 1 Szprotawa) – 130 pkt; klasa III gimnazjum – Miłosz Kowalewski (Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Katolickie Gimnazjum Żary) – 110 pkt; Miłosz Rogaliński (Szkoła Podstawowa nr 1 Szprotawa) – 110 pkt.

W szkołach ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki to: klasa pierwsza – Przemysław Tomala (Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych Zielona Góra) – 113,75 pkt; klasa druga – Jakub Cieciel (I LO Zielona Góra) – 126,25 pkt; klasa trzecia – Hubert Walczak (LO Sulechów) – 131,25 pkt.

Najliczniej reprezentowane placówki na poszczególnych poziomach to: szkoły podstawowe – SP 18 Zielona Góra – 217 zgłoszonych uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – LO w Zespole Szkół Akademickich Zielona Góra.

Wyróżnieni uczniowie zostaną nagrodzeni zgodnie z ustaleniami ogólnopolskiego organizatora.

Gratulujemy wyróżnionym, dziękujemy opiekunom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

Lucyna Kusiak

Przedziały punktowe w regionie zielonogórskim