II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Zapraszamy nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję Łączy nas MATM@, która odbędzie się w ramach II Lubuskiego Forum Nauczycieli Matematyki. W programie inspirujące wykłady i ciekawe warsztaty prezentujące nowatorskie rozwiązania metodyczne. Wśród zaproszonych gości wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, doświadczeni nauczyciele i eksperci-praktycy.

Konferencji będzie towarzyszyć strefa wydawnictw prezentujących najnowszą ofertę edukacyjną oraz firm wspierających edukację.

Termin i miejsce konferencji:
19 października 2019 r. (sobota), w godz. od 8.30 do 17.15
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, budynek A 29
ul. prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze.

Program

Rejestracja elektroniczna