II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Zapraszamy nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję Łączy nas MATM@, która odbędzie się w ramach II Lubuskiego Forum Nauczycieli Matematyki. W programie inspirujące wykłady i ciekawe warsztaty prezentujące nowatorskie rozwiązania metodyczne. Wśród zaproszonych gości wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, doświadczeni nauczyciele i eksperci-praktycy.

Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy.

Organizatorzy:

  • Lubuski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencji będzie towarzyszyć strefa wydawnictw prezentujących najnowszą ofertę edukacyjną oraz firm wspierających edukację.Więcej na blogu – https://lubuskiesnm.blogspot.com oraz na stronie portalu społecznościowego – www.facebook.com/lubuskiesnm

Termin i miejsce konferencji:
19 października 2019 r. (sobota), w godz. od 8.30 do 17.15
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, budynek A 29
ul. prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze.

Program

Rejestracja elektroniczna

Skip to content