II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Łączy nas MATM@

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/242
Rodzaj formy: konferencja
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli matematyki
  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 19.10.2019 r. (sobota), godz. 8.30-17.15, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, budynek A 29, ul. prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze
Liczba godzin zajęć: 8
Odpłatność uczestnika: odpłatność uczestnika – 150 zł; odpłatność dla członków SNM – 120 zł
Kierownik formy doskonalenia: Hanna Grytczuk, H.Grytczuk@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 52
Realizator/realizatorzy zajęć: Wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, doświadczeni nauczyciele i eksperci-praktycy.
Instytucje i organizacje współorganizujące: Lubuski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny: Zgodny z programem konferencji.
Uwagi: Uczestnicy będą dokonywali wyboru trzech warsztatów w dniu konferencji, przed rozpoczęciem wykładów plenarnych.
Skip to content