Cała Polska rozmawia z dziećmi

12.10.2011 r. Konferencją prasową w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zainicjowana została w woj. lubuskim ogólnopolska kampania społeczna Cała Polska rozmawia z dziećmi.

Honorowy patronat objął Pan Maciej Szykuła – Marszałek Województwa Lubuskiego. Koordynatorem jest Jolanta Radczyc – pedagog rodzinny, nauczyciel konsultant ODN.

Celem kampanii społecznej jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez propagowanie dialogu między rodzicami i dziećmi, między dorosłymi i młodymi ludźmi.

Funkcjonujemy w świecie, w którym tempo życia w ostatnich latach nabrało niezwykłego przyśpieszenia. Wiele naszych spraw toczy się bardzo szybko. Dla wielu osób coraz częściej najważniejsza staje się praca, kariera, pieniądze. Zdarza się, że we własnym domu jesteśmy jedynie gośćmi. Codzienna komunikacja w rodzinie ogranicza się najczęściej do wydawania poleceń, zakazów, nakazów, bądź rutynowych pytań: “Jak było w szkole?”, “Lekcje odrobione?” – czasem bez czekania na odpowiedź.

Niestety, płacimy za to ogromną cenę, jaka jest utrata więzi w rodzinie. Najczęściej cierpią dzieci, których potrzeby kontaktu, zrozumienia i miłości pozostają niezaspokojone. Zostają same ze swoimi problemami w świecie, który nie jest dla nich przyjazny. Dzieci potrzebują naszego wsparcia, zainteresowania, potrzebują miłości, która chroni przed złem i pomaga dokonywać właściwych wyborów.

Dlatego apelujemy do wszystkich dorosłych, do rodziców, aby podejmowali wysiłek rozmowy ze swoimi dziećmi i aby ten dialog stał się codziennością w naszych rodzinach i szkołach.

Zachęcamy szkoły, poradnie i inne placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje pomocowe do aktywnego włączenia się w kampanię na naszym terenie. W ramach kampanii można podejmować różnorodne działania, które będą realizowały jej główne cele. Listę przykładowych pomysłów zamieszczamy poniżej.

Bliższych informacji udziela koordynator: Jolanta Radczyc, tel.68 328 64 30 lub J.Radczyc@odn.zgora.pl

Pomysły na działania w ramach kampanii “Cała Polska rozmawia z dziećmi” (materiał warsztatowy wypracowany przez realizatorki Szkoły dla rodziców i wychowawców):

 • nagłośnienie w mediach,
 • materiały informacyjne (ulotki, plakaty, emblematy),
 • zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli o roli rozmowy i potrzebach dzieci,
 • psychodeukacja rodziców i nauczycieli (np. programem Szkoły dla rodziców i wychowawców),
 • konkursy (np. plastyczny, literacki),
 • otwarte grupy wsparcia dla rodziców (np. w kawiarni),
 • w bibliotekach – wystawy książek dotyczące komunikacji w rodzinie lub tematów parorodzinnych,
 • w kinach np. tydzień kina familijnego,
 • zaangażowanie znanych Lubuszan do “opowieści o ważnych rozmowach z dorosłymi – wspomnienia z dzieciństwa i młodości” (w mediach),
 • forum internetowe dla rodziców i młodzieży,
 • przy współpracy z uczelnią: badania naukowe, wolontariat studencki,
 • konferencja,
 • pikniki rodzinne,
 • skierowana do pracodawców akcja “Pracodawco pozwól być rodzicem”
 • i wiele innych.

Są to tylko przykłady działań, jakie można podejmować w środowiskach lokalnych w ramach kampanii.

Działania w ramach kampanii Cała Polska rozmawia z dziećmi

Majówka rodzinna w Skansenie w Ochli

W ostatnią niedzielę maja na terenie Skansenu miała miejsce doroczna majówka, podczas której dokonano otwarcia nowej ścieżki edukacyjnej dla rodziców Pod ochronnym parasolem rodziny. Wędrując od chaty do chaty rodzice zdobywali wiedzę na temat czynników chroniących dzieci przed zagrożeniami.

Inspiracją do opracowania programu ścieżki była lista D. Hawkinsa, wg której najważniejsze czynniki chroniące dzieci przed wchodzeniem w zachowania problemowe i uzależnienia to:

 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • zainteresowanie nauką szkolną,
 • regularne praktyki religijne,
 • poszanowanie norm, wartości i autorytetów,
 • miejsce w pozytywnej grupie rówieśniczej.

Badania

W marcu przeprowadzono badania wśród zielonogórskich gimnazjalistów i licealistów dotyczące rozmów z rodzicami. Konsultanci ODN opracowali krótką ankietę, wyniki badań zamieszamy w materiale opracowanym przez naszego psychologa Lucynę Miś-Ciągło.

Czytaj dalej…

Konferencja Cała Polska rozmawia z Dziećmi

23 marca 2012 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się VII wojewódzka konferencja z cyklu W krainie życia. w tym roku pod hasłem Cała polska rozmawia z Dziećmi. Udział wzięło 100 osób (nauczyciele, dyrektorzy, rodzice).

Sprawozdanie z konferencji

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zielonej Górze włączyło się w kampanię. Wykonano ogromną tablicę informacyjną o akcji i spotkaniach rodziców, przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci. Planowane są psychoedukacyjne spotkania dla rodziców i nauczycieli. Opiekunkami akcji w przedszkolu są panie Anna Furmanek i Elżbieta Tyczyńska.

Psychoedukacja rodziców

W styczniu 2012 w ODN rozpoczęto realizację bezpłatnych warsztatów dla rodziców ramach programu Szkoła dla rodziców i wychowawców część II “Rodzeństwo bez rywalizacji”. Dwunastoosobowa grupa rodziców doskonali swoje kompetencje wychowawcze.

Konkursy dla uczniów

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zachęca szkoły i placówki do udziału w kampanii m.in. poprzez ogłoszenie konkursów (plastyczny i literacki) dla uczniów: Mamo! Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj.

Grupa wsparcia dla rodziców

“W poszukiwaniu straconego czasu” – herbaciarnia przy ul. Świętojańskiej 1 w Zielonej Górze jest miejscem spotkań rodziców. W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 17.00 rodzice w towarzystwie specjalisty prowadzą “rozmowy niekontrolowane między nami rodzicami”. Spotkania mają charakter grupy wsparcia i otwartą formułę, tzn. może w nich uczestniczyć każdy rodzic, który ma ochotę rozmawiać o wychowaniu dzieci. Najbliższe spotkanie – 30 listopada będzie poświęcone problemom szkolnym dzieci i motywowaniu do nauki.

Promocja kampanii w terenie

W listopadzie 2011 w Punktach konsultacyjnych ODN ( w Żaganiu, Nowej Soli i Krośnie Odrzańskim) odbywały się spotkania dla nauczycieli na temat współpracy z rodzicami w ramach kampanii Cała Polska rozmawia z dziećmi. Nauczyciele zostali zapoznani z głównymi celami i założeniami kampanii. Byli zachęcani do podejmowania różnorakich działań w swoich szkołach i środowisku lokalnym. Metodą burzy mózgów nauczyciele generowali pomysły na działania, poprzez które będą realizowali cele kampanii w swoich środowiskach.

Skip to content