Odyseja umysłu

Klub Kreatywnego Nauczyciela zaprasza do udziału w Odysei umysłu – międzynarodowym programie rozwijającym zdolności twórcze uczniów, objętym patronatem MEN.
Szkolenie dla kandydatów na trenerów odbędzie się w dniach 23-25.11.2018 r. w ODN w Zielonej Górze, zapraszamy do logowania się.

Odyseja umysłu – międzynarodowy program rozwijający zdolności twórcze uczniów objęty patronatem MEN. Celem programu jest kształtowanie u uczniów kompetencji intelektualnych, społecznych i liderskich kluczowych dla XXI wieku takich jak:

  • współpraca w zespole,
  • krytyczne myślenie,
  • rozwiązywanie problemów rozbieżnych,
  • innowacyjność i kreatywne myślenie.

Nauczyciele po kursie otrzymują certyfikat trenera programu i materiały metodyczne.