Odyseja umysłu – międzynarodowy program rozwijający zdolności twórcze uczniów objęty patronatem MEN

numer formy doskonalenia: 2018/2019/1/034
Rodzaj formy: warsztaty
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy (23-25.11.2018 r.)
Liczba godzin zajęć: 24
Odpłatność uczestnika: 280 zł
Kierownik formy doskonalenia: Jolanta Radczyc, J.Radczyc@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 30
Realizator/realizatorzy zajęć: zaproszeni trenerzy
Instytucje i organizacje współorganizujące: Fundacja Odyssey of the Mind Polska
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji autoedukacyjnych nauczycieli.
Zakres tematyczny:
 1. Kształtowanie u uczniów kompetencji intelektualnych, społecznych i liderskich
  kluczowych dla XXI wieku:
  • współpraca w zespole,
  • krytyczne myślenie,
  • rozwiązywanie problemów rozbieżnych,
  • innowacyjność i kreatywne myślenie.
 2. Rola trenera w realizacji programu.
Uwagi: Nauczyciele po kursie otrzymują certyfikat trenera programu i materiały metodyczne.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.