Zawody przyszłości i nowoczesne kształcenie branżowe z zastosowaniem sztucznej inteligencji i umiejętności cyfrowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze i ODN zapraszają do udziału w konferencji Zawody przyszłości i nowoczesne kształcenie branżowe z zastosowaniem sztucznej inteligencji i umiejętności cyfrowych, która odbędzie się 15 listopada 2023 r. godz. 09.00 w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze.

Wydarzenie adresujemy do przedstawicieli szkół podstawowych, branżowych, technicznych i placówek edukacyjnych, w tym dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, osób z branży career design oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne.
Zapraszamy wszystkich, którzy mają wpływ na edukację prozawodową młodych ludzi.
Dynamiczny rozwój cyfryzacji i technologii sztucznej inteligencji wymusza potrzebę optymalizowania oferty edukacyjnej, aby w jak największym stopniu pokrywała ona zapotrzebowanie ze strony rynku pracy. Edukacja, praca, czas wolny – wszystkie te obszary podlegają obecnie przekształceniom na skutek zastosowania współczesnych narzędzi. Sztuczna inteligencja (AI) ma coraz większy wpływ na to, w jaki sposób możemy się rozwijać, jak się uczyć i pracować.

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z nabywaniem, rozwojem i zastosowaniem kompetencji cyfrowych oraz sztucznej inteligencji jako narzędzi wspomagających kształcenie branżowe, samokształcenie oraz kreowanie „zawodów przyszłości”.
Podczas Konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące: praktycznego zaprezentowania cyfrowych narzędzi edukacyjnych w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu lub jego kształceniu zawodowym, możliwości zastosowania nowych technologii w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, kształtowania zawodów przyszłości oraz inwestowania w kompetencje przyszłości.

Konferencja będzie również wstępem do cyklicznej promocji zawodów, które nie zawsze muszą być bezpośrednio związane z rozwojem cyfryzacji i technologii, jednak pośrednio wzajemnie się przeplatają.

W wydarzeniu weźmie udział grono wybitnych prelegentów, którzy są ekspertami w edukacji, doradztwie i branżach związanych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań:

  • Tomasz Madej – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej przez MEiN
  • Agata Czerwińska – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, autorka podręcznika „Kompetencje cyfrowe”
  • Daniel Pawłowski – właściciel firmy Amazonway & Partners, której domeną jest kompleksowa obsługa platform e-commerce na rynku międzynarodowym
  • Radosław Grech – Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o. w Sulechowie, ośrodka badawczo-rozwojowego działającego przy Uniwersytecie Zielonogórskim
  • Monika Halasz – socjolożka, coach, trenerka, dyrektorka operacyjna spółki Atlasus

Program konferencji [plik pdf]

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką i ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja zgłoszeń odbywa się on-line [link do rejestracji]

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: r.wesolowski@wup.zgora.pl lub pod nr tel. 667 190 283.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy i pomysłów, a także do poznania najnowszych technologii i innowacyjnych praktyk nauczania.

Zapraszamy, naprawdę warto !

Skip to content