Zapraszamy do udziału w seminarium europejskim organizowanym w Niemczech przez Europäische Akademie Nordrhein – Westfalen e.V.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w kolejnej edycji seminarium europejskiego organizowanego w Aachen (Niemcy) przez Akademię Europejską Północnej Nadrenii – Westfalii (Europäische Akademie Nordrhein – Westfalen). Tegoroczne seminarium odbędzie się w dniach 09. – 13.12.2019 r.

W trakcie seminarium planowany jest wyjazd wraz z noclegiem w dniu 12.012.2019 r. do Brukseli. W trakcie pobytu w Brukseli planowana jest wizyta w wybranych instytucjach europejskich. Seminaria organizowane są dla nauczycieli znających język niemiecki oraz interesujących się edukacją europejską.

W ramach tegorocznego seminarium poruszane będą m. in. następujące problemy:

  1. Unia Europejska wczoraj i dziś.
  2. Sytuacja po wyborach do Parlamentu Europejskiego – co dalej z Unią Europejską?
  3. Europa a Brexit – konsekwencje.
  4. Trump a Europa – zmiany w stosunkach transatlantyckich.
  5. Europa a Niemcy, Niemcy a Europa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu seminarium oraz kartę zgłoszenia udziału odnaleźć można w załącznikach.

Uczestnicy z Polski ponoszą koszty podróży do pierwszego miejsca seminarium i powrotu do domu oraz wnoszą obniżoną opłatę za uczestnictwo w wysokości 240 EUR. W ramach tej opłaty uczestnicy otrzymują: wyżywienie, noclegi i przejazd do drugiego miejsca seminarium.

Wszystkie zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje na temat seminariów można uzyskać w ODN Zielona Góra: dr Lech Sałaciński, tel. 68 328 64 58.

Załącznik: programkarta zgłoszenia uczestnictwa