Zapraszamy do udziału w seminarium europejskim organizowanym w Niemczech przez Europäische Akademie Nordrhein – Westfalen e.V.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w kolejnej edycji seminarium europejskiego organizowanego w Aachen (Niemcy) przez Akademię Europejską Północnej Nadrenii – Westfalii (Europäische Akademie Nordrhein – Westfalen).

Tegoroczne seminarium odbędzie się w dniach 11-15.12.2023 r.

W trakcie seminarium planowany jest wyjazd w dniach 14-15.12.2023 r. (wraz z noclegiem) do Brukseli. W trakcie pobytu w Brukseli przewidziana jest wizyta w wybranych instytucjach europejskich. Seminaria organizowane są dla nauczycieli znających biegle język niemiecki oraz interesujących się edukacją europejską.

W ramach tegorocznego seminarium poruszane będą m.in. następujące problemy:

  1. Unia Europejska w globalnym systemie konkurencji pomiędzy Chinami a USA.
  2. Europejska polityka azylowa i migracyjna.
  3. Polityka klimatyczna i energetyczna UE.
  4. Cyfrowa niezależność i regulacje dotyczące SI (sztucznej inteligencji).

Szczegółowe informacje związane z programem seminarium oraz kartę zgłoszenia udziału odnaleźć można w załącznikach.

Uczestnicy z Polski ponoszą koszty podróży do pierwszego miejsca seminarium i powrotu do domu oraz wnoszą obniżoną opłatę za uczestnictwo w wysokości 295 EUR. W jej ramach zagwarantowane są: wyżywienie, noclegi i przejazd do drugiego miejsca seminarium.

Wszystkie zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje na temat seminarium można uzyskać w ODN w Zielonej Górze: dr Lech Sałaciński, tel. 68 328 64 58.

Program [plik pdf]

Warunki i karta zgłoszenia uczestnictwa [plik pdf]

Strona główna [link do strony]
Skip to content