Warsztaty: Nauka mowy zastępczej u pacjentów onkologicznych

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają czynnych zawodowo nauczycieli logopedów (którzy korzystali wcześniej z dowolnego kursu organizowanego przez ODN) na szkolenie w formie warsztatowej nt. „Nauka mowy zastępczej u pacjentów onkologicznych”.

Termin szkolenia: 13 maja 2023, godz. 9.00-17.00 (10 godzin).

Forma szkolenia: bezpośrednia.

Miejsce: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Pogórna 50e, sala 101/101a. Szkolenie jest bezpłatne.

Limit miejsc dla nauczycieli logopedów biorących udział w szkoleniu z ramienia ODN – 5.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2023 roku (w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc rekrutacja może zakończyć się wcześniej). O przyjęciu na listę uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wypełnienia formularza.

Więcej informacji oraz link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Katedry: https://logopedia.uz.zgora.pl.

Zapraszamy!

Skip to content