Szkolenia

Aktualnie:

Przygotowujemy ofertę na przyszły rok szkolny.

Oferujemy superwizje dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej (koniecznej do uzyskania certyfikatu rekomendowanego realizatora z ORE), szczegółowych instrukcji udzieli wojewódzki koordynator – trener SdRiW Jolanta Radczyc (J.Radczyc@odn.zgora.pl; tel. 68 328 64 30).
Zachęcamy realizatorów do włączenia się w Lubuską sieć współpracy realizatorów SdRiW.

W planach:

 1. Jesienne spotkanie w ramach sieci współpracy dla realizatorów programu (termin zostanie podany).
 2. Realizacja szkoleń dla profesjonalistów (wg potrzeb, zainteresowanych proszę o kontakt mailowy)

W ramach doskonalenia warsztatu pracy realizatora:

 1. Istnieje możliwość zorganizowania autorskich warsztatów Jak rozmawiać z dziećmi o miłości i seksualności? oraz Szkoła dla Babć. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy J.Radczyc@odn.zgora.pl

W roku 2020 odbyły się:

 1. Spotkanie w ramach sieci współpracy i doskonalenia realizatorów SdRiW w formie online.
 2. Kurs doskonalący dla realizatorów Akademia Mocy Katarzyny Komoszewskiej – program do pracy z dziećmi w wieku 7-10 lat.

W roku 2019 odbyły się:

 1. Spotkanie w ramach sieci współpracy i doskonalenia realizatorów SdRiW.
 2. Konferencja z okazji 20-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców lubuskiem.
 3. Kurs doskonalący dla realizatorów Akademia Mocy Katarzyny Komoszewskiej – program do pracy z dziećmi w wieku 7-10 lat.

W roku 2018 odbyły się:

 1. Spotkanie w ramach grupy wsparcia dla realizatorów SdRiW.
 2. W grudniu rozpoczęło się szkolenie dla profesjonalistów Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?

W roku 2017 odbyły się:

 1. Dwa spotkania (wiosenne i jesienne) grupy wsparcia dla realizatorek SdRiW.
 2. Szkolenie dla profesjonalistów Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.I, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
 3. Warsztaty dla rodziców Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.I, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?

W roku 2016 odbyły się:

 1. Konferencja – W krainie życia… Wychowanie do wartości w szkole i w domu z udziałem Aleksandry Karasowskiej i rodziców absolwentów Szkoły.
 2. Szkolenie dla profesjonalistów – Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.III, Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 3. Dwa spotkania (wiosenne i jesienne) grupy wsparcia dla realizatorek SdRiW.

W roku 2015 odbyły się:

 1. Dwa spotkania w ramach grupy wsparcia dla realizatorów Szkoły.
 2. W styczniu zrealizowano szkolenie dla profesjonalistów z cz. I Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?…
 3. We wrześniu zrealizowano szkolenie dla profesjonalistów z cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji.
 4. Na platformie www.doskonaleniewsieci.pl zarejestrowano Lubuską sieć współpracy realizatorów SdRiW.

W roku 2014 odbyły się:

 1. Dwa spotkania (wiosenne i jesienne) grupy wsparcia dla realizatorek SdRiW.
 2. W marcu prezentowano program podczas konferencji w MOS w Przytoku.
 3. W listopadzie zrealizowano autorski warsztat Jak rozmawiać z dziećmi o miłości i seksualności?
 4. W grudniu rozpoczęto realizację warsztatu dla profesjonalistów z zakresu części I Szkoły.

W roku 2013 odbyły się:

 1. Szkolenie dla profesjonalistów w Zielonej Górze: Szkoła dla rodziców i wychowawców część I Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?…
 2. VIII Wojewódzka konferencja z cyklu W krainie życia… Pomyśl o dziecku miała miejsce 22.03.2013 r. w auli Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze.
 3. W I półroczu kontynuowano spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców w Herbaciarni W poszukiwaniu straconego czasu.
  Prowadzono ewaluację zewnętrzną realizatorek z terenu województwa.

W 2012 roku odbyły się

 1. Od stycznia do marca w ODN były realizowane bezpłatne warsztaty dla rodziców (w ramach kampanii Cała polska rozmawia z Dziećmi) Cz. II Szkoły dla rodziców i wychowawców “Rodzeństwo bez rywalizacji”.
 2. Szkolenie dla profesjonalistów w Gorzowie Wlkp.: Szkoła dla rodziców i wychowawców część II “Rodzeństwo bez rywalizacji”.
  23 marca 2012 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się VII wojewódzka konferencja W krainie życia… w tym roku pod hasłem Cała polska rozmawia z Dziećmi.
 3. W kwietniu i październiku w ODN odbyły się spotkania grupy wsparcia dla realizatorów Szkoły.
 4. Szkolenie dla profesjonalistów w Zielonej Górze: Szkoła dla rodziców i wychowawców część II “Rodzeństwo bez rywalizacji”.
 5. W październiku zainicjowano nową edycję grupy wsparcia dla rodziców w Herbaciarni W poszukiwaniu straconego czasu.

W roku 2011 odbyły się:

 1. Cztery szkolenia profesjonalistów: trzy z części I Jak mówić?…– dwie grupy zrealizowano w ODN w Zielonej Górze, jedną w WOM w Gorzowie Wlkp. – przeszkolono łącznie 46 osób. Czwarte szkolenie dotyczyło części III Jak rozmawiać z nastolatkiem? – 16 osób wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym w ODN.
 2. Wiosenne i jesienne spotkanie grupy wsparcia dla realizatorów Szkoły.
 3. Rozpoczęte w listopadzie zajęcia Szkoły dla grupy rodziców skończyły się w styczniu 2011.

Bliższych informacji udziela Jolanta Radczyc tel. (68) 328 64 30 lub J.Radczyc@odn.zgora.pl

Skip to content