Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz z zakresu obsługi SIOEO

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletnej dokumentacji i spełnienie wymogów formalnych. Szczegółowe informacje na stronie.

Informacje na temat przeprowadzenia ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (18-20 grudnia br.) będą udostępnione w terminie późniejszym za pośrednictwem serwisu internetowego Komisji.

Spotkania szkoleniowe z zakresu obsługi SIOEO