Spotkania metodyczne – Żary

Szanowni Państwo,
Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli powiatu żarskiego,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, serdecznie zaprasza, na drugie z cyklu, spotkania metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu żarskiego, które odbędą się 10.04.2024 r. w godzinach od 17.00 do 18.30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Żarach, ul. Pułaskiego 4A, 68 – 200 Żary i Miejskim Przedszkolu nr 4 w Żarach, ul. Sikorskiego 22, 68 – 205 Żary.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań [plik pdf] i do rejestracji.

 • Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych – 2023/2024/1/463 – prowadząca: Dorota Krzyżaniak; adresaci – nauczyciele edukacji przedszkolnej; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • „Z wczesnoszkolnej szuflady”: edukacja matematyczna – ciekawe pomysły, ortografia bez czerwonego długopisu, TiK w każdej klasie – 2023/2024/1/351 – prowadzące: Agnieszka Twarowska, Katarzyna Walków; adresaci – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Budowanie dobrych relacji w klasie – program Skilful Class Bena Furmana oparty na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – 2023/2024/1/352 – prowadząca Anna Walczak; adresaci – nauczyciele pedagodzy szkolni; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? – 2023/2024/1/353 – prowadząca Edyta Stryczyńska; adresaci – nauczyciele matematyki; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Ocenianie kształtujące jako koncepcja wspierająca uczenie się uczniów – 2023/2024/1/354 – prowadząca Małgorzata Morawska-Borysewicz; adresaci – nauczyciele języka polskiego; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Jak wesprzeć uczniów klas IV-VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego? – 2023/2024/1/355 – prowadząca Aneta Gawron; adresaci – nauczyciele języka angielskiego; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Mediacyjne działania językowe na lekcjach języka niemieckiego – 2023/2024/1/356 – prowadząca Kinga Czekatowska; adresaci – nauczyciele języka niemieckiego; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Skuteczne metody motywacji uczniów – 2023/2024/1/382 – prowadząca Katarzyna Lasik; adresaci – nauczyciele przedmiotów artystycznych, wszyscy zainteresowani; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • O sposobach rozwijania potencjału uczniów zdolnych w szkole – 2023/2024/1/358 – prowadząca Iwona Tarnawa-Januszek; adresaci – nauczyciele przyrody i biologii; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Praca z mapą i planem na zajęciach geografii – 2023/2024/1/359 – prowadzący Aleksander Ławiński; adresaci – nauczyciele geografii; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Ciekawe doświadczenia fizyczne do realizacji na lekcji oraz w formie zadań domowych – 2023/2024/1/361 – prowadzący Roman Walenciak; adresaci – nauczyciele fizyki; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Actionbound – angażujące gry terenowe – 2023/2024/1/383 – prowadząca Maja Korcz; adresaci – nauczyciele wychowania fizycznego; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • W jaki sposób angażować uczniów na lekcjach informatyki, aby rozwijać ich zainteresowania? – 2023/2024/1/363 – prowadząca Elżbieta Terajewicz; adresaci – nauczyciele informatyki; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Jak uwolnić napięcie i wesprzeć pracę mózgu – przegląd dostępnych metod od kinezjologii G.Goodhearta do EFT G.Craiga – 2023/2024/1/482 – prowadząca Adrianna Ruszkowska; adresaci – nauczyciele psycholodzy szkolni; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z doradztwa zawodowego – 2023/2024/1/483 – prowadząca Wioletta Szymczyk; adresaci – nauczyciele doradcy zawodowi; 10.04.2024 r. godz. 17.00-18.30 [link do rejestracji]

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content