Projekt Tradycyjny Sad

Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego Tradycyjny Sad.

Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem projektu Tradycyjny Sad jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Tradycyjny Sad to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. To również szansa na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest obcowanie z przyrodą i stworzenie własnego mini sadu.

Ulotka

Strona projektu