Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia

Lubuski Kurator Oświaty kontynuuje realizację Programu „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”. Jego celem głównym jest poprawa jakości procesu edukacyjnego, którego efektem będzie uzyskiwanie przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce oraz na egzaminie ósmoklasisty.

Włączając się w realizację Programu zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów w obszarze zgodnym z ideą Programu:

  1. formy doskonalenia na rok szkolny 2019/2020;
  2. szkoleniowe rady pedagogiczne realizowane na terenie szkoły/placówki.