Profesjonaliści o szkole

Uczestnictwo w Szkole dla rodziców wzmocniło mnie w roli rodzica i pedagoga (umiejętności przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą). Warsztaty pozwalają lepiej zrozumieć prawidłowości związane z komunikacją i to, co się dzieje w relacjach między rodzeństwem. Dzięki programowi Szkoły rozwijam swoje osobiste kompetencje, które poprawiają relacje z bliskimi, współpracownikami, z innymi ludźmi oraz pracuję nad rezygnacją z nawyku oceniania ludzkich zachowań i relacji.

Mama – profesjonalistka

Wszystkie części warsztatów zmuszają do refleksji na temat wychowania własnych dzieci, są cennym “narzędziem” do pracy i współpracy z rodzicami. Treści pokazują co jest naprawdę ważne nie tylko w wychowaniu, ale i w całym życiu naszym i osób nam bliskich. Metody prowadzonych zajęć bardzo trafiają do uczestników i przekonują, że warto podejmować pracę nad sobą, aby uszczęśliwiać siebie i innych. Warsztaty Szkoły są wspaniałą formą doskonalenia i rozwoju.

Iwona

Jestem “fanką” Szkoły. Uczestnictwo w niej to ogromne przeżycie emocjonalne i wielka wartość uważnego pochylenia się z nad dzieckiem, rodziną, relacjami. Jako mama poprawiłam swoje relacje z dziećmi i lepiej je rozumiem. Myślę, że bardziej się kochamy, a więzi się zacieśniają. Również jako pedagog inaczej patrzę na uczniów i staram się postępować według „zasad Szkoły”. Mam więcej szacunku dla uczniów, ich uczuć, potrzeb i sytuacji życiowej. Nie rozwiązuję konfliktów z pozycji władzy i uczę tego innych. Prowadząc zajęcia dla rodziców przekazuję im ten szacunek dla dziecka / człowieka, każdego członka rodziny. Moim zdaniem każdy rodzic / nauczyciel powinien poznać ten program.

Pedagog

Uczestnictwo w Szkole dla rodziców inspiruje mnie do rozwój osobistego i zawodowego. Mam szansę na poprawianie relacji w rodzinie pochodzenia i rodzinie własnej (maż, dzieci). Mam wiedzę i umiejętności przydatne w przeróżnych sytuacjach życiowych. Mogę pomóc sobie i najbliższym w uporządkowaniu życia, polepszenia komfortu życiowego. Uczestnictwo w II części daje siłę do przebaczenia sobie i innym, jak też do proszenia o przebaczenie tych, których przez swą nieudolność poraniłam. Warsztat daje nadzieję.

I.N.

Im bardziej poznaję siebie, im bardziej jestem świadoma swojej niedoskonałości, tym większą mam motywację do zmiany siebie dla dobra otaczających mnie ludzi. Szkoła dla rodziców to źródło wiedzy, która pozwala na taką zmianę.

“gife”

Szkoła rodzi niezwykłe uczucia. Przywołuje wspomnienia wcześniej zapomniane, ale silnie oddziałujące na to, co robię teraz, jaka jestem. Zajęcia pozwoliły mi poukładać mój wewnętrzny bałagan, który wydawał się być porządkiem. Zdałam sobie sprawę, ze jestem szczęściarą, bo mam rodzeństwo, które mnie wspiera i kocha.

Psycholog

Uzmysłowiłam sobie jak ważna jest bezwarunkowa miłość do wszystkich dzieci, i tych, z którymi nie ma problemów, i tych z którymi są olbrzymie kłopoty. Uświadomiłam sobie jak ważna jest znajomość “języków miłości” swoich bliskich.

Mama

Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności dot. wychowania dzieci. Zawodowo wzbogaciłam swój warsztat pracy o niezwykłe “narzędzie”. Mam nowe przemyślenia, sposoby działania, zmieniam swoje zachowania.

Psycholog

Skip to content