Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 1 i 2.

Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie:

  1. diagnozowania potrzeb dyrektorów i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
  2. opracowania oferty form doskonalenia zawodowego;
  3. sporządzania sprawozdań dotyczących przeprowadzonego doskonalenia nauczycieli;
  4. gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie.

Skład Pracowni

dr Katarzyna Kochan – kierownik Pracowni
K.Kochan@odn.zgora.pl
Lidia Bugiera L.Bugiera@odn.zgora.pl
Maria Furtak M.Furtak@odn.zgora.pl
Hanna Grytczuk H.Grytczuk@odn.zgora.pl
Renata Kołkowska R.Kolkowska@odn.zgora.pl

 

Skip to content