Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 1 i 2.

Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie:

  1. podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez dostosowanie i realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów szkół;
  2. podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości wspomagania dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju poprzez dostosowanie i realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów szkół;
  3. podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez dostosowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów szkół;
  4. współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym w zakresie doskonalenia zawodowego dla pracowników PPP.

Skład pracowni:

dr Regina Korzeniowska kierownik Pracowni R.Korzeniowska@odn.zgora.pl
Danuta Mroczyk
D.Mroczyk@odn.zgora.pl
Bogusława Madej-Breitkopf B.Breitkopf@odn.zgora.pl
Jolanta Radczyc
J.Radczyc@odn.zgora.pl
dr Lech Sałaciński L.Salacinski@odn.zgora.pl
Skip to content