Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik.pdf] § 3 ust. 1 i 2.

Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie:

  1. współpracy z organem nadzoru pedagogicznego, organami prowadzącymi szkoły/placówki przy realizacji zadań zmierzających do poprawy jakości i efektywności kształcenia;
  2. współpracy z podmiotami działającymi na rzecz oświaty i pracodawcami w realizacji zadań zmierzających do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Skład Pracowni:

Monika Mojsiejonek – kierownik Pracowni M.Mojsiejonek@odn.zgora.pl
Halina Adaszyńska H.Adaszynska@odn.zgora.pl
Lucyna Kusiak L.Kusiak@odn.zgora.pl
Tomasz Rubiś T.Rubis@odn.zgora.pl
Grażyna Uhman G.Uhman@odn.zgora.pl
Wioletta Wodnicka
W.Wodnicka@odn.zgora.pl
Skip to content