Pracownia Doradztwa Metodycznego

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 6.

Ponadto Pracownia realizuje zadania przez:

  1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
  2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany  sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
  5. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Skład Pracowni:

Agnieszka Znamirowska – kierownik Pracowni A.Znamirowska@odn.zgora.pl
Kinga Czekatowska K.Czekatowska@odn.zgora.pl
Aneta Gawron A.Gawron@odn.zgora.pl
Maja Korcz  M.Korcz@odn.zgora.pl
Hanna Krajniak H.Krajniak@odn.zgora.pl
Dorota Krzyżaniak D.Krzyzaniak@odn.zgora.pl
Katarzyna Lasik K.Lasik@odn.zgora.pl
Aleksander Ławiński  A.Lawinski@odn.zgora.pl
Małgorzata Morawska-Borysewicz M.Morawska-Borysewicz@odn.zgora.pl
Ewa Radczyc  E.Radczyc@odn.zgora.pl
Adrianna Ruszkowska A.Ruszkowska@odn.zgora.pl
Edyta Stryczyńska E.Stryczynska@odn.zgora.pl
Wioletta Szymczyk W.Symczyk@odn.zgora.pl
Iwona Tarnawa-Januszek  I.Tarnawa-Januszek@odn.zgora.pl
Elżbieta Terajewicz  E.Terajewicz@odn.zgora.pl
Agnieszka Twarowska  A.Twarowska@odn.zgora.pl
Anna Walczak  A.Walczak@odn.zgora.pl
Roman Walenciak R.Walenciak@odn.zgora.pl
Katarzyna Walków  K.Walkow@odn.zgora.pl

 

Skip to content