Pracownia Doradztwa Metodycznego

Do zadań nauczycieli doradców metodycznych należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciele-doradcy metodyczni realizują zadania przez:

  1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
  2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Skład Pracowni:

Lucyna Kusiakkierownik Pracowni
L.Kusiak@odn.zgora.pl
Agnieszka Ciągło
A.Ciaglo@odn.zgora.pl
Kinga Czekatowska K.Czekatowska@odn.zgora.pl
Violetta Dudziak V.Dudziak@odn.zgora.pl
Bożena Gajewska B.Gajewska@odn.zgora.pl
Aneta Gawron A.Gawron@odn.zgora.pl
Bogusława Głowacka B.Glowacka@odn.zgora.pl
Anna Jaworska A.Jaworska@odn.zgora.pl
Maja Korcz M.Korcz@odn.zgora.pl
Hanna Krajniak H.Krajniak@odn.zgora.pl
Katarzyna Lasik K.Lasik@odn.zgora.pl
Katarzyna Olichwer K.Olichwer@odn.zgora.pl
Małgorzata Prętki M.Pretki@odn.zgora.pl
Ewa Radczyc E.Radczyc@odn.zgora.pl
Tomasz Rubiś T.Rubis@odn.zgora.pl
Irena Sauter I.Sauter@odn.zgora.pl
Iwona Tarnawa-Januszek I.Tarnawa-Januszek@odn.zgora.pl
Elżbieta Terajewicz E.Terajewicz@odn.zgora.pl