II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki już za nami

Konferencja II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Łączy nas MATM@ odbyła się 19 października 2019 r. w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wzięło w niej udział 228 osób – nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z naszego województwa, studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzących zajęcia, a także zaproszonych gości.

Czytaj dalej…II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki już za nami

Nauczyciele – doradcy metodyczni zapraszają!

Od października 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli wykonują swoje czynności nauczyciele – doradcy metodyczni.

Ich zadaniem jest wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Czytaj dalej…Nauczyciele – doradcy metodyczni zapraszają!

Sprawozdanie z przebiegu konferencji nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków

27 września 2019 roku w godzinach 10.00 – 14.00, w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze odbyła się doroczna konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków – Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom.

Czytaj dalej…Sprawozdanie z przebiegu konferencji nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków

Konferencja “Myślę pozytywnie 2019 – profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

“Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację dzięki środkom w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej…Konferencja “Myślę pozytywnie 2019 – profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Skip to content